Daily Archives: Tháng Ba 11, 2017

Đóng góp của cơ quan, cái gì là quá trình để tuyên bố nó?

Từ thứ 23 tháng trở đi, có thể đăng ký đối lập với hiến tạng qua đăng ký trực tuyến trên các Quốc gia từ Chối Ký. Đây là danh chính nghĩa của bày tỏ của mình từ chối, thậm chí nếu nó cũng có thể làm cho nó được gọi bằng miệng hoặc tại văn bản của mình, hay người thân của mình.Đóng góp của cơ quan, cái gì là quá trình để tuyên bố nó?

Kể từ năm 1976 ở Pháp, những nguyên tắc của sự đồng ý coi áp dụng cho hiến tạng: nếu các người đã không được bày tỏ từ chối của mình trong cuộc đời của mình, các cơ quan của mình có bị xóa để cho phép một số các bệnh nhân được hưởng lợi từ một ghép. Trước đây, sau khi chết, từ chối có thể được báo cáo của những người thân, có chứng là cần thiết để thu thập các y tế thông tin cần thiết để đánh giá tình hình: không có cơ quan được thực hiện trong trường hợp của phe đối lập.

Cuộc đối thoại với họ là do đó là một nhân tố quyết định trong chuỗi liên đới của hiến tạng. Nhưng Bộ y Tế nói rằng trong một trường hợp trong số ba, “tiền là từ chối, từ chối tỷ lệ thay đổi từ một đến hai lần, tùy thuộc vào khu vực.” Cùng một lúc, 20.000 người đang chờ đợi một ghép. Pháp, thách thức là để tăng số lượng ghép phù hợp với các quy tắc theo mà chúng tôi đã làm việc cho ba mươi năm. “

Hệ thống y Tế hiện Đại hóa Đơn của tháng 26 năm 2016 khẳng định những nguyên tắc của sự đồng ý coi để hiến tạng, xác định phương thức của từ chối tiền và làm rõ vai trò của những người thân . Như vậy, các Quốc gia đăng Ký từ Chối duy trì bởi các cơ Quan y sinh (B) trở thành chính, nhưng không độc quyền, có nghĩa là bày tỏ từ chối và nó có thể đăng ký trực tuyến từ hôm thứ hai 23 tháng.

Từ chối đăng ký, lần đầu tiên vấnTừ chối đăng ký, lần đầu tiên vấn

Để làm vậy, nó là điều cần thiết để làm thêm một bản sao của chính thức tài liệu nhận dạng, và để xác định danh tính chất của sự phản đối: một từ chối để mất một cơ quan và các mô cấy một từ chối lấy mẫu cho nghiên cứu Và một từ chối để thu thập các nguyên nhân của cái chết (khám nghiệm tử thi).

Đặc biệt, tại thời điểm chết, trước khi xem xét nội tạng và mô loại bỏ các đội y tế sẽ có hệ thống kiểm tra xem các người đã lập luận chống lại các loại của cơ quan và các mô.

“Đầu tiên, đội ngũ y tế sẽ yêu cầu các Quốc gia từ Chối đăng Ký để xem, nếu những người đã chết đã được đăng ký. Nếu điều này là không hợp, các nhân viên sẽ sau đó kiểm tra với các người thân nếu những người đã chết đã không làm như vậy. Để khẳng định mình từ chối trong cuộc đời của mình để viết hoặc để miệng “, ghi rõ vì vậy, các cơ Quan của chính y sinh .

Trong trường hợp của một diễn đạt bằng một bản sao chép của hoàn cảnh của các biểu hiện của từ chối này sẽ được thực hiện và đã ký. Trong trường hợp từ chối trong văn bản, ngày và chữ ký tài liệu phải được giao cho một tương đối vì vậy mà anh ta có thể bảo lãnh tại thời điểm của cái chết.

Đối thoại với các thành viên gia đình vẫn còn cần thiết

Nhưng đăng ký trên đăng ký quốc gia từ chối “giúp ngăn ngừa người thân của mình từ trải qua một tình huống có thể sẽ thêm để tang,” nói các cơ Quan cho y sinh. Với tài liệu này hoặc với người thân, nó cũng có thể để bày tỏ đối lập với các loại của cơ quan nào đó hoặc mô (mạc, gan …).Đối thoại với các thành viên gia đình vẫn còn cần thiết

Hơn nữa, việc đăng ký có thể được xem xét và hủy bỏ bất cứ lúc nào. Cuối cùng, các cơ Quan cho y sinh xác định rằng đó là không có hiến đăng ký và rằng các nhà tài trợ thẻ, ít khi tìm thấy tại thời gian trong cái chết”, không có pháp luật giá trị”. Trong bất kỳ trường hợp nào , nó là điều cần thiết để trao đổi với bạn bè và gia đình về những mong muốn của tất cả mọi người trên cơ thể.

Nếu các chủ đề chứng minh là khó để giải quyết, trường hợp có thể dẫn anh đến gợi nó như một tin tức tv show, một bộ phim, được cấy ghép vào đoàn tùy tùng của ông, một truy cập đến bệnh viện, một mất người thân. 2015, các cơ Quan cho y sinh tính 5,746 ghép cơ quan, tức là + 7% so với năm 2014. Trong cùng một năm, tổng số các bệnh nhân trên danh sách chờ đã 21.464 người, nhưng chỉ 5,746, Giữa chúng đã được hưởng lợi từ một ghép.